Hadí Workshop v Brně


Anežka Müller

V sobotu 18. 1. proběhl v Brně již počtvrté Hadí workshop. Jedná se o celodenní workshop v Pythonu určený pro úplné začátečníky. Akce probíhá pod taktovkou brněnských PyLadies a předchází pravidelným semestrálním začátečnickým kurzům Pythonu. O workshop byl tradičně velký zájem. Poprosili jsme tedy firmu Red Hat o zapůjčení velké zasedací místnosti, kam se nám vešlo 50 účastnic, jeden lektor a patnáct koučů, kteří v průběhu workshopu pomáhají účastnicím s problémy. Kromě místnosti jsme od Red Hatu dostali i sponzorované občerstvení na celý den, což nám výrazně pomohlo při organizaci celé akce.

Hadi_ws_1

Co přináší workshop účastnicím#

Celý workshop je vlastně ukázkou toho, jak vypadá programování a co je možné se v Pythonu za relativně krátkou dobu naučit. Je primárně určen pro ty, kdo přemýšlí o programování, ale nevědí, kde začít. Případně pro ty, kteří si nejsou jistí, zda by pro ně programování vůbec mohlo být zajímavé. Hadí workshop během jednoho dne shrnuje ukázky toho, co je v mnohem podrobnější míře obsahem semestrálního začátečnického kurzu. Už po tomto workshopu by tedy účastnice měly být schopné odhadnout, zda chtějí investovat poměrně velké množství času a energie do dlouhodobého kurzu.

Co přináší workshop organizátorkám#

Z organizátorského pohledu je Hadí workshop zpravidla první akcí nového semestru. Je to tedy příležitost se po delším čase osobně potkat, zapojit poprvé do "ostrého provozu" případné nové organizátorky a vyzkoušet si, komu jaká část organizačního procesu vyhovuje. Je to také poměrně specifická akce pro dvojnásobný počet lidí, než klasické kurzy nebo workshopy během roku. S každým dalším uvedením se učíme a vychytáváme organizační mouchy pro příští běhy.

Hadi_ws_2

Co přináší workshop lektorům a koučům#

Workshop obsahuje obrovské množství informací, které je potřeba shrnout a úspěšně předat účastnicím v relativně krátkém čase. Na tom, aby se to povedlo, má lví podíl velmi zkušený lektor Petr Viktorin, který chystá všechny materiály a celý workshop vede. Stejně jako organizátorky, i on se snaží každé další uvedení vylepšit, přizpůsobuje materiály a optimalizuje samotný průběh. Petr sám o sobě vtipkuje, že si na tomto workshopu vypěstoval závislost.

Bez koho by se akce ještě neobešla jsou pomocní koučové. Zvlášť na začátečnických akcích je potřeba, aby se mezi účastníky pohyboval dostatek lidí schopných pomoci, pokud se někdo během výkladu zasekne, něčemu nerozumí, nebo něco nefunguje. Protože bývá Hadí workshop jednou z prvních akcí po skončení kurzů v předcházejícím semestru, je to první příležitost nejen pro nové organizátorky, ale i pro případné nové kouče. To mohou být nejen zkušené programátorky a programátoři, ale také absolventky začátečnických kurzů, které se rozhodly být i nadále součástí PyLadies komunity. Z nových PyLadies mohou být skvělé koučky, protože se na probíranou látku dokáží velmi jednoduše dívat pohledem aktuálních účastnic. Většina našich akcí je zaměřená na úplné začátečníky nejen v Pythonu, ale v IT obecně, jedná se tedy o velmi specifické publikum a zvlášť pro zkušené programátory může být někdy obtížné osvojit si srozumitelný přístup, oprostit se od zavedené terminologie a odolat pokušení vyřešit problém mnohem rychleji sám. Pro všechny nové kouče je to tedy ideální příležitost vyzkoušet si nejen to, jak celkově přistupovat k začátečníkům, ale také si osahat principy koučování specifické na našich akcích.

Hadi_ws_3

Závěrem#

Hadí workshop je skvělá, ale nesmírně náročná akce. Na čas, na pozornost, na soustředění, na pochopení, na výdrž. Náročná pro účastnice, lektora i kouče. Díky moc všem, kdo do toho šli s námi!


Anežka Müller · @anezkamll

Anežka je jednou z brněnských PyLadies. Baví ji organizovat věci a lidi a protože jí to nestačí v práci, pomáhá ještě s brněnským Pyvem a také s českým PyConem. Když zrovna nic neorganizuje, pravděpodobně někde běhá, nejraději kolem řeky nebo v lese.
Komentáře