Hledáme prostory pro plzeňské Pyvo


Tomáš Bedřich

Stala se nám taková nemilá věc. Během Corona období nám zavřeli naši oblíbenou restauraci Beer Factory, kde proběhlo několik (desítek) vydařených srazů. Nezbývalo nám tedy nic jiného, než hledat nové místo pro naše setkání.

Několikrát jsme se více či méně úspěšně sešli v prostorech HUB 2.0, které jsou výhodné svojí flexibilitou a přátelským přístupem místních lidiček. Bohužel má HUB i své problémy, např. chybějící občerstvení, které organázoři Pyva musí hradit ze svého a pak vybírat do kasičky. (To by nebyl problém – problém je odhadnout, kolik se toho sní a vypije.) Také sklepní atmosféra je trochu udergroundová, což nemusí nutně vyhovovat každému.

Rozhodli jsme se proto poohlédnout po něčem trochu jiném – po něčem kulturnějším, kde najdeme občerstvení i slušné zázemí pro přednášky. Konkrétně pro zářijové Pyvo padla volba na plzeňskou Moving Station, což je velice vkusný prostor, ve kterém se děje spousta kulturních akcí / divadel / koncertů / výstav / atd. Domluva se naštěstí zdařila a nakonec jsme měli možnost tam Pyvo uspořádat.

Prostor to byl vskutku na úrovni

Za sebe musím říct, že ten prostor má genius loci. Naše setkání to pozvedlo na úplně jinou úroveň – měli jsme velice hezký a kvalitní prostor pro přednášky oddělený od prostoru pro konzumaci a networking. Bohužel, našlo se i několik věcí, které by bylo třeba doladit: např. zážitek ze streamingu a zvuk přednášek na záznamu si úplně nesedl s novou akustikou prostoru. Také nabídka občerstvení neobsahovala nic většího k jídlu, na což jsme nebyli připraveni.

Nicméně, určitě to stálo za vyzkoušení a doufejme, že tímto ozvláštněním jsme oslovili zase jinou skupinu zájemců o Python. Děkujeme Pyvci za možnost vyzkoušet něco nového (za proplacení pronájmu sálu). Budeme však hledat dále – do Moving Station se můžeme vrátit vždy a co když tam někde venku čeká prostor, který postavili přímo pro nás? To musíme zjistit. :)


Tomáš Bedřich

Tomáš je SW Engineer s dlouhodobým zaměřením na DevOps, občas učí Python na placených kurzech nebo přednáší na komunitních akcích. V rámci plzeňského Pyva je pak součástí tvrdého jádra oranizačního týmu.
Komentáře