Holčičí IT sen


Tereza Jůzová

Jak vzniká takový holčičí IT sen? Všechno to začalo před pár měsíci, kdy jsem objevila možnost, přihlásit se do Digitální Akademie od Czechitas. Nepřemýšlela jsem ani minutu a hned odesílala přihlášku. Nyní je konec března a celý první běh Digitální Akademie se blíží ke konci. Bude mi to celé hrozně chybět, protože jsem za ty 3 měsíce poznala skvělou partu holek, naučila se spoustu nových věcí, potkala se s úžasnými mentory a lektory a také s naší skvělou organizaci Czechitas, která pomáhá vytvářet holčičí IT sny 👸.

Můj závěrečný projekt výše zmíněného kurzu se jmenuje Czechitas wiki. Za obrovské pomoci mé skvělé mentorky Sveti, díky které jsem si zamilovala programovací jazyk Python a za to jí patří mé velké díky, se povedla za měsíc vytvořit první verze projektu, se kterou vás nyní seznámím.

Webová aplikace bude sloužit studentům a lektorům Czechitas jako interní wiki, pro sdílení materiálů z jednotlivých předmětů, kurzů, workshopů apod. Usnadnění komunikace a přehlednosti celého kurzu, všechny materiály budou na jednom místě. Studenti, pak mohou také sami tvořit wiki, mohou psát články o technologiích se kterými se během kurzů seznámili, další články by se mohly týkat závěrečných projektů studentů Digitální Akademie.

Uživatelé systému, jsou lektoři a studenti Czechitas. Lektor bude mít právo vytvářet jednotlivá vlákna týkající se oblastí, které vyučuje. Každé vlákno může mít několik dalších stránek a stránky pak několik dalších podstránek. Stránky a podstránky pak budou moci vytvářet jak lektoři, tak také studenti. Systém bude také propojený s kurzy na webu Czechitas a automaticky se v administraci vytvoří nové vlákno s názvem kurzu, pokud ještě vlákno neexistuje.

Schéma postupu#

Schéma postupu

Krok za krokem#

1. Návrh datového modelu

Základem pro tvorbu datového modelu jsou funkční požadavky aplikace (vytvořit vlákno, vložit stánku do vlákna, přihlášení, registrace, správa uživatelů, přidání souboru k předmětu, přidat komentář) a jednotlivá podstatná jména tvoří objekty a slovesa tvoří vazby mezi těmito objekty v datovém modelu.

Datový model

2. Správa uživatelů

  • registrovaný uživatel - lektor a student
  • neregistrovaný uživatel - veřejná vlákna
  • admin - veškerá práva

3. User interface aplikace

UI

4. Django

Přicházíme k přípravě vývojového prostředí. V tomto kroku vytváříme projekt, superusera a nastartujeme projekt na localhostu. Dalším krokem je si otevřít projekt ve vývojovém prostředí, já jsem zvolila Atom. Pak už můžeme přejít k vytvoření modelových entit v Djangu, vycházíme z navrženého datového modelu výše. Nesmíme zapomenout se připojit k databázovému serveru, budeme pracovat s databází PostgreSQL. Je tedy potřeba mít nainstalovaný databázový server a pro správu databáze potřebujeme mít nainstalovaný pgAdmin. V pgAdmin registrujeme nový server a připojíme se k němu. Teď nám zbývá vymyslet, jak bude fungovat správa vláken a správa článků.

5. Úvodní dashboard

Konečně se dostáváme k datové práci. Úvodní dashboard je rozdělen do třech částí. V první částí se nachází zobrazení celkového počtu vláken, dále pak celkový počet uživatelů a informace o přihlášeném uživateli, jeho jméno a poslední přihlášení.

Druhou částí dashboardu je tabulka s kalendářem akcí, které pořádají Czechitas. Každá akce je zároveň také nové vlákno wiki. Byla použita metoda scrapování dat z webu a zpracování dat v pandasu, na webu je vykreslený přímo pandas dataframe jako tabulka.

Třetí částí je propojení Czechitas wiki s fotkami z Instagramu, kde se ve spodní části dashboardu zobrazují fotografie, které měly nejvyšší počet likes.

Podívejme se nyní, jak projekt vypadá :)#

  • Přihlášení uživatele
Přihlášení uživatele
* Vlákna
Vlákna
* Články
Články
* Dashboard
Dashboard

Tak to je ona první verze projektu po měsíci práce 🎉. Těším se na další pokračování a věřím, že z toho někdy bude plnohodnotná webová aplikace, která bude plnit svůj úkol. Jaký je tedy můj holčičí IT sen? Naučit se všechny ty super věci v Pythonu.


Tereza Jůzová

Nedávno jsem se stala novým nadšencem Pythonu. Volné chvíle trávím na letišti a pozoruji svět z ptačí perspektivy nebo zůstávám při zemi při jízdě na longboardu.
Komentáře